Connectius de lògiques no estàndard com a operadors d'agregació en classificació multivariable i reconeixement de formes

Author: Núria Piera
University:
Advisor: Josep Aguilar
Year: 1987
Abstract: