Deadline: 
29 Noviembre 2011
Institution: 
IIIA-CSIC
Speaker: 
enginyers de la UDT

En aquest seminari, els enginyers de la Unitat de Desenvolupament Tecnològic de l'Institut ens parlaran dels projectes actuals
i recents en els que estan treballant, tot remarcant les tecnologies, tècniques, eines, etc., que han generat i fet servir, amb les
innovacions que aporten. D'aquesta manera, pretenem donar una visió de la transferència de coneixement que fa el nostre centre
cap a la societat, alhora que donarem alguns exemples del suport que fem a les línies de recerca, mitjançant el desenvolupament i
manteniment del programari generat en les tesis i projectes fonamentals