Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Mediation  [Clear All Filters]
2009
Poblet M, Noriega P, de Toro CLópez, Suquet J.  2009.  ODR i mediació en línia: estat de l'art i escenaris d'ús. Materials del llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Volum 1. :155-165.
Noriega P, de Toro CLópez.  2009.  Towards a platform for on-line mediation. Proc. Workshop on Legal and Negotiation Decision Support Systems (LDSS 2009) in conjunction with ICAIL 2009. :67-75.