Export 1 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is Leonardo Diaz  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
Poblet M, Noriega P, de Toro CLópez, Suquet J.  2009.  ODR i mediació en línia: estat de l'art i escenaris d'ús. Materials del llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Volum 1. :155-165.