TítolAgregació d'informació en mineria de dades : l'ús de les mitjanes quasi-ponderades
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsTorra V